ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU PRYWATNYM  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętności wyrażania swoich emocji, opinii i potrzeb, porozumiewać się w sposób jasny, klarowny i wprost, a także nabyć umiejętność  odmawiania i stawiania granic. Jest to trening nastawiony na rozwój osobisty, potrzebny w życiu prywatnym i zawodowym, tak by utrzymać relacje innymi oparte na szacunku i zaufaniu. Uczestnicy mają możliwość pracować nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi.
Korzyści:
 • Zwiększenie skuteczności obrony własnego zdania bez poczucia winy;
 • Rozwój umiejętności odmawiania, stawiania granic, by nie brać na siebie zbyt dużo odpowiedzialności;
 • Wzrost umiejętności wyrażania  uczuć negatywnych i pozytywnych;
 • Nabycie umiejętności właściwej reakcji na krytykę, agresję i próby manipulacji, asertywnego wyrażania swoich oczekiwań i uwag;
 • Zwiększenie precyzji wzajemnego porozumiewania się w sposób stanowczy, konkretny 
i wprost;
 • Udoskonalenie umiejętności otwartego i stanowczego wyrażania własnych opinii, potrzeb 
i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji;
 • Nabycie umiejętności bronienia swoich poglądów i wyrażania konstruktywnej krytyki tak, aby utrzymać pozytywne relacje bez uległości i agresji;
 • Zmniejszenie niebezpieczeństwa powstawania konfliktów, zadrażnień i innych nieporozumień.
Tematyka:
 • Indywidualne obszary wymagające usprawnienia i/lub doskonalenia w zakresie umiejętności asertywnych;
 • Techniki komunikacyjne  umożliwiające prawidłowo konstruować informację zwrotną;
 • Przekonujący język ciała - ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki;
 • Asertywna obrona  i stawianie granic;
 • Jak odmawiać  łagodnie i stanowczo?- Techniki wspomagające asertywną odmowę- Praca na realnych sytuacjach
  w formie scenek;
 • Obrona przed agresją, atakiem werbalnym( 4 etapowa procedura obronna, technika ostatniej szansy);
 • Jak reagować na krytykę, agresję i próby manipulacji, asertywnego wyrażania swoich oczekiwań i uwag;
 • Asertywna prezentacja rozwiązań i wywieranie wpływu;
 • Sposoby argumentacji, konfrontowanie opinii;
 • Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami – wykorzystywanie zdań i technik asertywnych; 
 • Praca na realnych trudnych sytuacjach- dopasowanie techniki do zachowań rozmówcy;
 • Techniki przyspieszania decyzji partnera;
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań, umiejętność egzekwowania poleceń;
 • Konstruktywne wyrażanie złości;
 • Jak udzielać konstruktywnej krytyki i jak reagować na uzasadnione i nieuzasadnione uwagi krytyczne?, konstruktywne wyrażanie złości;
 • Jak rozmawiać bez gniewu?;
 • Jak w sposób nietoksyczny rozładowywać gniew?;
 • Wyrażanie pochwał w motywowaniu innych i wywieraniu wpływu interpersonalnego;
 • Sposoby przyjmowania komplementów;
 • Planowanie zmian - umiejętność  podejmowania decyzji i dojrzałość własnych działań;
 • Feedback dla każdego uczestnika.
Czas trwania: W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15