SZKOLENIA DLA FIRM, DLA PRACOWNIKÓW I MENAGERÓW

Oferta szkoleniowa  firmy - INSTYTUT  TRENINGU METODYCZNEGO skierowana jest do pracowników, menagerów oraz  pracodawców. 
W 80% czasu kładziemy nacisk na ćwiczenia praktyczne, indywidualne i grupowe, gry, symulacje, analizy studium przypadku, dyskusje moderowane, techniki twórczego myślenia, prezentacje, demonstracje, obserwację.  Teoria jako  inspiracja poparta przykładami z życia w 20 % czasu szkolenia. Szkolenia dopasowujemy indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności  własnej i z korzyścią dla firmy. 

OFERUJEMY SZKOLENIA ZAMKNIĘTE JEDNO I DWUDNIOWE  ORAZ DLA DWÓCH GRUP JEDNOCZEŚNIE W TYM  SAMYM  TERMINIE.  TEMATYKA SZKOLEŃ DO UZGODNIENIA- NA ZAMÓWIENIE.
 
Program jest indywidualnie modyfikowany na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa
  • czas trwania: szkolenie jednodniowe: 7 godzin lub dwudniowe: 14 godzin
  • grupa 12- 15 osób
  • Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.
Prowadzący szkolenia to psychologowie i doktoranci z kwalifikacjami trenera psychoedukacji.

TEMATYKA SZKOLEŃ