COACHING

Dla osób, które chcą:
 • zrozumieć własne zamierzenia i cele;
 • realizować swoje cele;
 • przeprowadzać zmiany w swoim życiu osobistym, czy zawodowym;
 • rozwiązywać problemy;
 • znaleźć sposoby osłabienia stresu w życiu; 
 • osiągnąć równowagę życia osobistego i zawodowego;
 • poprawić zdolność budowania relacji z innymi ludźmi; 
 • pogłębić samoświadomość; 
 • poprawić samodyscyplinę i motywację.
Oferta Coachingowa:
 • dla osób indywidualnych:
 • coaching osobisty (związany z poszerzeniem sfery wewnętrznej człowieka); (…)
 • coaching biznesowy (związany z rozwojem zawodowym)   (…)
 • coaching dla rodziców  (…)
Coaching to partnerska relacja między coachem a Klientem oparta jest na zaufaniu, otwartości, zrozumieniu i zaangażowaniu obu stron. Pomaga w uświadomieniu osobie nowych możliwości rozwiązań, wykorzystywania zasobów, w modyfikowaniu zachowania, w kierowaniu rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby. To wsparcie w osiąganiu założonych, wspólnie wypracowanych celów osobistych i zawodowych i w zmienianiu dotychczasowych schematów działania.
Korzyści dla klienta:
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • Zdobycie nowych umiejętności Lepsze radzenie sobie z istotną zmianą w życiu (prywatnym, zawodowym);
 • Poprawa relacji z innymi ludźmi (z bliskimi, przyjaciółmi, współpracownikami)
 • Lepsza organizacja swojego czasu;
 • Określanie nowych celów;
Jak w praktyce wygląda Proces Coachingowy?
 • Coaching to sesje coachingowe i czas realizacji zadań pomiędzy nimi.
  Zazwyczaj sesja coachingowa odbywa się raz na tydzień i trwa 60 do 90 minut.