SZKOŁY: GRUPOWE SZKOLENIA DLA UCZNIÓW

EDUKACJA I PROFILAKTYKA

Współpracujemy z Wydziałami Spraw Społecznych i Zdrowia oraz z Wydziałami Oświaty.

Grupa docelowa - młodzież szkół: podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, zawodowych 
i technicznych.

  • Kładziemy nacisk na twórcze i aktywne zdobywanie nowych umiejętności;
  • Dojeżdżamy do szkół;
  • Warsztaty prowadzimy metodami aktywnymi, opierającymi się na współpracy oraz doświadczeniach uczestników;
  • Pracujemy na realnych, trudnych sytuacjach;
  • Staramy się, aby szkolenia były jak najbardziej interaktywne, uczyły poprzez zabawę i integrację.

Oferujemy szkolenia  zamknięte i jedno i dwudniowe oraz dla kilku grup jednocześnie w tym samym terminie. Tematyka warsztatów do uzgodnienia - na zamówienie
Cena do uzgodnienia za szkolenie zamknięte jednodniowe dla grupy.
Cena obejmuje badanie potrzeb oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.  

Warsztaty prowadzą trenerzy z doświadczeniem: psychologowie i doktoranci z kwalifikacjami trenera psychoedukacji.
Proponowany zakres szkoleń- PROFILAKTYKA:

 1."JAK OPRZEĆ SIĘ UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU?" PROGRAM Z OBSZARU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
     I ZDROWIA
 

 2. "UZALEŻNIENIA A PRZEMOC W RODZINIE I GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ JAKO KONSEKWENCJA
      NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB W RODZINIE"
 

 3.  TRENING PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI- "JAK OPRZEĆ SIĘ PRESJI GRUPY?"

 4.  "STOP DOPALACZOM"- W JAKI SPOSÓB USTRZEC SIĘ PRZED UZALEŻNIENIEM?

 5. "UZALEŻNIENIA- JAK PORADZIC SOBIE Z UZALEŻNIENIEM OD GIER KOMUTEROWYCH I INTERNETU?"


Proponowany zakres szkoleń- EDUKACJA:

1.  TRENING ANTYSTRESOWY: „STRES W SYTUACJI EGZAMINACYJNEJ - JAK GO OBŁASKAWIĆ?"

2.  TRENING TWÓRCZOŚCI: „JAK TWÓRCZO I KREATYWNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY?"

3.  TRENING RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTEM: „JAK UMIEJĘTNIE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY?"

4.  TRENING EMOCJI: „JAK ROZPOZNAĆ I OSWOIĆ TRUDNE EMOCJE?"

5.  TRENING Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI „JAK ODNALEŹĆ SIĘ NA   
     OTWARTYM RYNKU PRACY?"

6.  "JAK SIĘ SKUTECZNIE ZAPREZENTOWAĆ W SYTUACJI SZKOLNEJ I EGZAMINACYJNEJ?"

7.  TRENING WSPÓŁPRACY: „JAK EFEKTYWNIE WSPÓŁPRACOWAĆ W GRUPIE?”

8. TRENING KOMUNIKACYJNY: „JAK POKONYWAĆ BARIERY W KOMUNIKACJI?"

9.  TRENING INTEGRACYJNY Z ELEMENTAMI KOMUNIKACJI: „JAK STWORZYĆ POZYTYWNE RELACJE W GRUPIE?"

10. TRENING MOTYWACYJNY: „JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO NAUKI?"

11. TRENING SKUTECZNEJ NAUKI I SZYBKIEGO ZAPAMIĘTYWANIA: „JAK UCZYC SIĘ SZYBCIEJ, ŁATWIEJ
     I SKUTECZNIEJ?"

12. TRENING AUTOPREZENTACJI: „SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA I PREZENTACJA NA FORUM W SYTUACJI          
     SZKOLNEJ I EGZAMINACYJNEJ"

 

 

Kontakt:
Firma szkoleniowa: INSTYTUT TRENINGU METODYCZNEGO
adres: 03-687 Warszawa, ul Korsarska 20
tel.: (022) 6796664
kom: 0663 384 500
e-mail: itm@op.pl
www.itm-szkolenia.pl