WARSZTATY DLA RODZICÓW

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.
Czas trwania poszczególnych szkoleń: 2 - 3 godziny zegarowe.
Cena do uzgodnienia
Ilość osób w grupie: 12- 15
Cele proponowanych warsztatów:
 • Poprawa efektywności, jakości relacji i przyjaznej współpracy pomiędzy rodzicami a dziećmi, nauczycielami
  i rówieśnikami, aby stały się bliższe, cieplejsze i satysfakcjonujące;
 • Podzielenie się swoimi doświadczeniami i skorzystanie z doświadczeń innych rodziców w grupie;
 • Zrozumienie siebie i własnych dzieci w różnych okresach rozwoju;
 • Poznanie i przetrenowanie na sobie zachowań  prowadzących do współdziałania, co wymaga od rodzica m.in.:
  - umiejętnego stawiania granic;
  - aktywnego słuchania;
  - umiejętnego zadawania pytań, doprecyzowania wypowiedzi;
  - wyrażania próśb i oczekiwań;
  - udzielania i przyjmowania krytyki;
  - radzenia sobie z gniewem;
  - wspierania i zachęcania dziecka do rozwoju;
  - rozpoznawania i wyrażania emocji;
  - umiejętnego rozwiązywania konfliktów.
TEMATYKA SZKOLEŃ:
1. JAK USPRAWNIĆ KOMUNIKACJĘ Z DZIECKIEM?- "JAK ZWIĘKSZYĆ PRECYZJĘ WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W SPOSÓB STANOWCZY, KONKRETNY I WPROST?";

2. JAK UMIEJĘTNIE WYZNACZAĆ GRANICE, WYMAGANIA WZGLĘDEM DZIECKA;

3. ASERTYWNOŚĆ - "JAK BYĆ STANOWCZYM, SKUTECZNYM I WSPIERAJĄCYM RODZICEM?
"
4. JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO WSPÓŁPRACY?;

5. W  JAKI SPOSÓB WSPÓLNIE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W DOMU I SZKOLE?;

6. JAK ZACHĘCAĆ I WSPIERAĆ DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI?;

7. JAK ROZPOZNAĆ I RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI?;