INDYWIDUALNE SZKOLENIA DLA UCZNIÓW 

Grupa docelowa - młodzież szkół: podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, zawodowych 
i technicznych.

  • Przygotowujemy ucznia do radzenia sobie z trudnościami w zależności od potrzeb;
  • Dojeżdżamy do ucznia;
  • Kładziemy nacisk na twórcze i aktywne zdobywanie nowych umiejętności.;
  • Pracujemy na realnych, trudnych sytuacjach;
  • Pracujemy metodami aktywnymi, interaktywnie na autorskich, sprawdzonych programach;
  • Cena do uzgodnienia

Warsztaty prowadzą doświadczenie psychologowie i doktoranci z kwalifikacjami trenera psychoedukacji.
Proponowany zakres szkoleń w pracy indywidualnej:

1. TRENING ASERTYWNOŚCI; "JAK OPRZEĆ SIĘ PRESJI GRUPY?"
2. TRENING ANTYSTRESOWY: STRES W SYTUACJI EGZAMINACYJNEJ- JAK GO OBŁASKAWIĆ?
3. TRENING TWÓRCZOŚCI: „JAK TWÓRCZO I KREATYWNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY?”
4. TRENING RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTEM: „JAK UMIEJĘTNIE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY?"
5. TRENING EMOCJI: „JAK ROZPOZNAĆ I OSWOIC TRUDNE EMOCJE?"
6.TRENING Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI: "JAK ODNALEŹĆ SIĘ NA
  OTWARTYM   RYNKU PRACY?" JAK SIĘ SKUTECZNIE ZAPREZENTOWAĆ W SYTUACJI SZKOLNEJ
  I ZAWODOWEJ?"

7. TRENING WSPÓŁPRACY: „WSPÓŁPRACA W GRUPIE, JAK EFEKTYWNIE WSPÓŁPRACOWAĆ W GRUPIE?"
8. TRENING KOMUNIKACYJNY; "JAK POKONYWAC BARIERY W KOMUNIKACJI?"
9. TRENING INTEGRACYJNY Z ELEMENTAMI KOMUNIKACJI: „JAK STWORZYĆ POZYTYWNE RELACJE
   W GRUPIE?"

10. TRENING MOTYWACYJNY: „JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO NAUKI?" 
11.TRENING SKUTECZNEJ NAUKI I SZYBKIEGO ZAPAMIETYWANIA: „JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ, ŁATWIEJ
    I SKUTECZNIEJ?"
12.TRENING AUTOPREZENTACJI: „SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA I PREZENTACJA NA FORUM W SYTUACJI SZKOLNEJ I EGZAMINACYJNEJ"

 

Umów się telefonicznie lub mailowo!!!                                                                          
                                                                           Kom: 0663 384 500

                                                                           tel. (22) 679 66 64
                                                                            E-mail: itm@op.pl