INDYWIDUALNE SZKOLENIA I PORADNICTWO DLA RODZICÓW:
Proponujemy osobom, których tryb pracy wymaga indywidualnego i elastycznego uczenia się nowych umiejętności wychowawczych.
Tematykę zajęć dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestnika. Jest to jedna z najefektywniejszych form pracy i najskuteczniejszy sposób wprowadzania zmian w procesie wychowawczym. Pracujemy na realnych trudnych sytuacjach. W szkoleniu może brać udział jeden 
z rodziców lub oboje, jeśli jest to potrzebne, organizowane jest również spotkanie z dzieckiem.

Korzyści:

 • Poszerzenie samoświadomości w obszarze wychowawczym;
 • Zwiększenie zaufania do własnych kompetencji rodzicielskich;
 • Wzrost wiary w siebie i swoje możliwości;
 • Polepszenie relacji ze swoimi dziećmi;
 • Polepszenie relacji w życiu prywatnym: partnerem, rodziną i przyjaciółmi itd;
 • Umiejętne wprowadzanie pozytywnych zmian w relacjach;
 • Zwiększenie satysfakcji z życia rodzinnego i zawodowego- umiejętność godzenia tych sfer;
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • Poszerzenie świadomości w zrozumieniu trudności w relacji z dzieckiem;
  Rozwój umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji;

TEMATYKA SZKOLEŃ:
1.JAK USPRAWNIĆ KOMUNIKACJĘ Z DZIECKIEM?- "JAK ZWIĘKSZYĆ PRECYZJĘ WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W SPOSÓB STANOWCZY, KONKRETNY I WPROST?";
2. JAK UMIEJETNIE WYZNACZAĆ GRANICE, WYMAGANIA WZGLĘDEM DZIECKA;
3. ASERTYWNOŚĆ - "JAK BYĆ STANOWCZYM, SKUTECZNYM I WSPIERAJĄCYM RODZICEM?"
4. JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO WSPÓŁPRACY?;
5. W  JAKI SPOSÓB WSPÓLNIE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W DOMU I SZKOLE?;
6. JAK ZACHĘCAĆ I WSPIERAĆ DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI?;
7. JAK ROZPOZNAĆ I RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI?;

Czas trwania szkolenia oraz jego koszty są uzależnione od zgłoszonych przez Klienta potrzeb 
i ustalane indywidualnie.
CENA:
Szkolenia/Poradnictwo psychologiczne – 85- 120zł/ 1-1,5h;

Aby umówić się na sesję zadzwoń pod numer 663- 384- 500; 608-023-207 lub wyślij formularz zgłoszeniowy.