JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ W ZESPOLE? UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO KREATYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA 

Ludzie w sytuacji grupowej oddziałują jeden na drugiego. Biorąc pod uwagę to, jak ludzie się od siebie różnią i z jak dużym wysiłkiem przychodzi im zaakceptować tę inność, dużym sukcesem jest właściwa współpraca w zespole. Grupy, w których jest właściwa komunikacja i prawidłowa współpraca są 
w stanie tworzyć rezultaty znacznie przekraczające możliwości wynikające z oddzielnej pracy jednostki. Czy chcesz popracować nad efektywnością, współpracą, atmosferą i wynikami zespołu? Jeśli tak, to jest to idealne szkolenie dla Ciebie i Twojego zespołu.
Cele szkolenia:
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz efektywne wykorzystywanie ich 
w pracy zespołowej;
 • Nabycie umiejętności do bycia stanowczym i skutecznym w kontakcie;
 • Budowanie skutecznego zespołu pracowników;
 • Poszerzenie świadomości własnej roli w grupie oraz swoich relacji z innymi.
Korzyści:
 • Poprawa umiejętności społecznych potrzebnych do pracy w zespole, by skuteczniej przekazywać informacje
  i efektywniej wykonywać zadania;
 • Wzrost motywacji zarówno do dawania jak i uzyskiwania feedbacku oraz wzajemnego coachingu w gronie współpracowników w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników;
 • Wzmocnienie efektywnego współdziałania ze swoim szefem, podwładnymi 
i współpracownikami.
Program:
 • Czym są umiejętności interpersonalne i jakie jest ich znaczenie dla rozwoju zespołu?; 
 • Sztuka nawiązywania kontaktu;
 • Zasady konstruktywnego dialogu w grupie i organizacji, słuchanie ze zrozumieniem 
i precyzyjne przekazywanie informacji;
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w kontakcie;
 • Co zrobić, aby podtrzymać kontakt z rozmówcą? Ćwiczenia symulacyjne;
 • Sterowanie rozmową przy pomocy pytań zamkniętych, otwartych - kiedy i jakich używać?;
 • Sytuacje trudne i konfliktowe – scenki sytuacyjne na bazie doświadczenia uczestników;
 • Jak umiejętnie odmawiać?;
 • Kiedy chwalić, kiedy krytykować i w jaki sposób?;
 • Reakcje na krytykę oraz pochwałę;
 • Jak mówić, aby ludzie nas słuchali: elementy perswazji  i wywierania wpływu;
 • Jak wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec kolegów/ koleżanek z zespołu?; 
 • Kiedy można się spodziewać sytuacji konfliktowych w pracy?;
 • Uprzedzenia i stereotypy jako źródło nieporozumień i konfliktów;
 • W  jaki sposób wyrażać złość, rozczarowanie, smutek i inne "trudne" emocje w pracy;
 • W  jaki sposób wyrażać pozytywne emocje wobec współpracowników;
 • Jak  tonować silne emocje innych, czyli co robić i mówić osobom o postawie roszczeniowej;
 • Planowanie zadań  i wyznaczanie celów w zespole.
Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h)lub dwudniowe (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15 
Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.