„Menedżer XXI wieku. Wiedza, umiejętności, postawa”

Celem tego szkolenia jest pokazanie różnic między Menedżerem „Jako takim”, a Menedżerem Zwycięzcą. Szkolenie to w przejrzysty sposób obrazuje jakie kompetencje powinien posiadać i rozwijać Menedżer, który zamierza wygrywać. Wiek XXI przyniósł wiele zmian na coraz trudniejszym rynku. To co kiedyś gwarantowało sukces, dzisiaj już nie wystarczy. Oprócz permanentnego rozwoju należy wiedzieć, co determinuje sukces. Podczas naszego szkolenia w specjalny sposób zajmiemy się rozwojem właśnie tych kompetencji. Specjalny sposób oznacza - szkolenie w formule warsztatowej, służące wypracowanie konkretnych narzędzi dla menedżerów. 

Korzyści z tego szkolenia, to sformatowanie Menedżerów na sukces dzięki rozwojowi konkretnych kompetencji. Po naszym szkoleniu Uczestnicy nie będą działać po omacku, tylko będą skutecznie kierować zespołami. Dzięki rozwojowi konkretnych kompetencji osiągną rynkową przewagę oraz organizacyjny i  biznesowy sukces. A to w prostej linii prowadzi do wygrywania na rynku i osiąganiu wyższego zysku danego przedsięwzięcia, danej firmy. Na takim szkoleniu jeszcze nie byliście! Przekonajcie się sami!

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kompetencje skutecznego Menedżera. Lista jakiej jeszcze nie znacie.

2. Cele SMART a „mądre” cele menedżerskie.

3. Budowanie zespołu. Od czego rozpocząć? Na czym zakończyć? Skutki błędów.

4. Różnice między zarządzaniem a skutecznym zarządzaniem.

5. Zarządzanie w miejsce „robienia”. To co inni deklarują, inni stosują.

6. Planowanie, priorytety a uciekający czas.

7. Zarządzanie czasem w realiach XXI wieku.

8. Jakie brzmi najważniejsze pytania skutecznego Menedżera?

9. Sztuka komunikacji. Komunikacja determinuje wszystko w zespole/dziale/firmie.

10. Przywództwo sytuacyjne. Jak dostosować własny styl komunikowania się do zespołu?

11. Typy ludzkiej osobowości a skuteczna komunikacja. Instrukcje obsługi do każdego z zespołu

12. Asertywność i Empatia. Walka dwóch żywiołów na usługach mądrego Menedżera

13. Kreatywne rozwiązywanie problemów.

14. Zarządzanie konfliktami. Wykorzystywanie konfliktów do rozwoju zespołów.

15. System naczyń połączonych: konflikty – relacje – komunikacja – współpraca –skuteczność - pozycja rynkowa - sukces!

16. Współpraca i synergia = przewaga nad konkurencją. 

17. Nowatorskie techniki/metody motywowania zespołów do skutecznej pracy.

18. Empowerment – tajna broń najlepszych z najlepszych. Tylko nieliczni to znają i stosują. Tylko nieliczni wygrywają.

19. „Perły” na rynku. Selekcja i rozwój zespołów.

20. Coaching – niedoceniane i niezastąpione narzędzie rozwoju zespołów. To nie moda – to konieczność!

21. Autorytet Lidera. „Nie goń ludzi przed somą lecz spraw, aby sami z własnej woli podążali za Tobą”.

22. Lista Dobrych Praktyk Menedżera. Jak to robią najlepsi z najlepszych?

23. Czas szkolenia – 3 dni robocze (lub opcja minimum – 2 dni )

 

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Sprzedawców/Negocjatorów, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Szkolenie zaplanowałem tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu skutecznych narzędzi, rozwijając tym samym Wasze kompetencje.

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:

 • Przykłady i trudne przypadki z pracy Uczestników
 • Odgrywanie scenek + „video feedback” z użyciem kamery
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane
 • Analiza przypadków 
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą