„Menedżerski Leadership. Skuteczny Menedżer i prawdziwy Przywódca dla swojego Zespołu.”

„Prawdziwy Przywódca nigdy nie gna ludzi przed sobą, lecz sprawia, że sami z własnej woli za nim podążają "

W trakcie naszych szkoleń, często pytamy menedżerów, kto spośród nich jest prawdziwym Przywódcą? Zdziwieni pytaniem, większość z nich odpowiada, że każdy z nich nim jest! Gdy w kolejnym pytaniu prosimy o wskazanie kompletnej listy cech i umiejętności, które czynią z nich Przywódców, wówczas po przestawieniu zalewie kilku z nich następuje okres długiej ciszy.

Celem tego szkolenia jest przedstawienie całej listy kompetencji (wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdolności, cechy, przyjmowane postawy, życiowa dojrzałość, ………), którymi powinien cechować się Menedżer Przywódca oraz wskazanie, w jaki sposób skuteczny Menedżer może sięgnąć po szacunek i autorytet Przywódcy.

Moduły tematyczne realizowane podczas szkolenia:

 • Aby być Przywódcą nie wystarczy być skutecznym Menedżerem!
 • Różne style zarządzania a Przywództwo.
 • Zarządzasz jak Przyjaciel czy jak Policjant? Poszukiwania własnego stylu zarządzania.
 • Kiedy Menedżer staje się Przywódcą? Kompetencje Menedżera vs kompetencje Lidera.
 • Czym cechuje się Przywódca?
 • Kiedy Menedżer mam szansę stać się Przywódcą. Test „Beblina” pokazujący pełnione role w 
 • zespole.
 • Różnica między robieniem, zarządzaniem a przewodzeniem.
 • Poziomy Przywództwa oraz drogowskaz Przywódcy.
 • Jak się wdrapać i utrzymać na górze przywództwa?
 • Kierujesz? Rządzisz? Motywujesz? Motywuj i inspiruj swój zespół, a sięgniesz po sukcesy! 
 • Burza mózgów oraz inne narzędzia rozwoju kreatywności w rękach Menedżera Przywódcy.
 • Menedżerskie zaufanie, delegowanie uprawnień i Empowerment - tajemnica Menedżerów-Liderów
 • Coaching – najtrudniejsze a zarazem najskuteczniejsze narzędzie rozwoju własnego Zespołu
 • Skuteczna komunikacja na usługach Przywódcy:
  • Umiejętność aktywnego słuchania innych
  • Konstruktywna krytyka 
  • „Feedback”, czyli informacja zwrotna 
  • Sztuka rozwiązywania sporów i konfliktów
 • Asertywność i Empatia atutami dojrzałego Menedżera Przywódcy
 • Autorytet Szefa. Jak go zbudować i utrzymać?
 • Jak postrzegasz siebie jako lidera zespołu?
 • Jak traktujesz swój zespół? Test.
 • Osobisty rozwój oraz „Koło Życia” Menedżera-Lidera.
 • Leadership w literaturze J. Walscha  i B. Traicy, czyli o tym, jak to czynią najlepsi?
 • W jaki sposób misję i wizję firmy przenosić i realizować w firmie i w swoich zespołach?
 • Lista Dobrych Praktyk Menedżera Przywódcy.

Korzyści ze szkolenia

Dostarczymy Państwu wiedzy, która pomoże sprawnie pokonać drogę od menedżera do szanowanego  i poważanego przez swój zespół Przywódcy. Wówczas świąteczne życzenia otrzymywać będziecie nie z powodu lęku przed zemsta szefa, lecz dlatego, że ludzie będą darzyć  Was należytym uznaniem i szacunkiem. Wówczas jasne będzie, że jesteście dla nich prawdziwym Przywódcą. Ale na to trzeba zapracować. Dla Państwa najważniejsze są jednak korzyści biznesowe, a lista ta jest naprawdę długa. Na jej czele jest zmotywowany i mocno zaangażowany zespół, który poświęca się dla osiągania wspólnych celów.  A starty? Ku przestrodze przestawię tezę, której nie trzeba udowadniać, mianowicie: „Ludzie przychodzą do pracy do firm, ale odchodzą głównie od menedżerów."

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Sprzedawców/Negocjatorów, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Szkolenie zaplanowałem tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu skutecznych narzędzi, rozwijając tym samym Wasze kompetencje.

Czas trwania szkolenia/warsztatów – 2 dni szkoleniowe

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:

 • Analiza przypadków z pracy Uczestników
 • Casy z archiwum Trenera
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane 
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą