SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW

Szanowni Państwo,
Oferta szkoleniowa naszej firmy- Instytutu Treningu Metodycznego, oparta jest na autorskich programach skierowana do nauczycieli i pedagogów.
Skupiamy się w 70% czasu szkolenia na ćwiczeniach praktycznych  indywidualnych 
i zespołowych, odgrywaniu ról, analizach studium przypadku, dyskusjach moderowanych, technikach twórczego myślenia, obserwacji. Pracujemy głównie na realnych, trudnych sytuacjach nauczycieli w relacji z uczniem i rodzicami.
Teoria jako  inspiracja poparta przykładami z życia w 30 % czasu szkolenia.
Szkolenia dopasowujemy indywidualnie do potrzeb  każdego uczestnika, tak aby każdy odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do własnego rozwoju i wzrostu efektywności  zawodowej.
OFERUJEMY SZKOLENIA ZAMKNIĘTE JEDNO I DWUDNIOWE  ORAZ DLA DWÓCH GRUP JEDNOCZEŚNIE 
W TYM SAMYM TERMINIE.  TEMATYKA WARSZTATÓW DO UZGODNIENIA- NA ZAMÓWIENIE
Szkolenie jednodniowe: 
  • Czas trwania- do uzgodnienia,  preferowana grupa 12- 15 osób,  przyjeżdżamy do szkoły;
  • Koszt szkolenia- do uzgodnienia, możliwość łączenia grupy nauczycieli z różnych szkół;
  • Cena obejmuje badanie potrzeb oraz materiały szkoleniowe dla uczestników;
  • Oferujemy również  szeroki zakres szkoleń dla uczniów grupowych i indywidualnych.
Prowadzący szkolenia to: Psychologowie i doktoranci z kwalifikacjami trenera psychoedukacji 
1. „JAK BYĆ STANOWCZYM I SKUTECZNYM W RELACJACH Z UCZNIAMI I RODZICAMI?”
2. CZĘŚĆ II - KONTYNUACJA- „JAK BYĆ STANOWCZYM I SKUTECZNYM W RELACJACH Z UCZNIAMI I RODZICAMI?”
3. „KONFLIKT - JAK GO ROZWIĄZAĆ? METODY, KTÓRE ELIMINUJĄ PRZEMOC Z NASZYCH RELACJIY” 
4. "JAK PRZEZWYCIĘZYĆ STRES I ROZBUDZIĆ MOTYWACJĘ DO ROZWOJU?"
5. "JAK MÓWIĆ, ŻEBY BYĆ ZROZUMIANYM I SŁUCHAĆ, ŻEBY ZROZUMIEĆ?"
6. METODY WSPOMAGAJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ- TRENING EFEKTYWNEJ NAUKI Z ZASTOSOWANIEM
    TECHNIK PAMIĘCIOWYCH
Kontakt:
Firma szkoleniowa: INSTYTUT TRENINGU METODYCZNEGO
Adres: 03-687 Warszawa, ul Korsarska 20, Tel: 0663 384 500, Tel.: (022) 6796664 

e-mail: itm@op.pl      
www.itm-szkolenia.pl