NEGOCJACJE SPRZEDAŻOWE.

„Negocjuj i wygrywaj bez względu na sytuację”

„Różnica, która stanowi o różnicy”,
czyli o tym dlaczego jedni negocjują skuteczniej od drugich.

Podczas naszego szkolenia będziemy sięgać do:

 • doświadczenia Negocjatorów
 • doświadczenia Trenera – praktyka biznesu, coacha i negocjatora
 • wiedzy i narzędzi z obszaru NLP
 • wiedzy i narzędzi z obszaru Sztuki Wywierania Wpływu na ludzi
 • wiedzy i narzędzi z obszaru Sztuki Perswazji

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • Zdobywanie umiejętności miękkich niezbędnych dla skutecznych negocjacji
 • Warsztaty negocjacyjne

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE NIEZBĘDNYCH DLA SKUTECZNYCH NEGOCJACJI

Skuteczna komunikacja (do wykorzystania w II części warsztatowej):                                   

 • „Dlaczego jakość komunikacji determinuje sukces w negocjacjach?”
 • To pytanie znają wszyscy. Ale nie wszyscy znają na nie prawdziwą odpowiedź?
 • Jak ważna dla skutecznej sprzedaży i negocjacji jest wiedza o drugim człowieku? Typy osobowości i 4 style społeczne. Większość z nas nie zna tego znakomitego testu!
 • Słuchać czy mówić? Dylemat każdego Negocjatora.
 • „Równanie Mehrabiana” – jeden z kluczy do sukcesu w negocjacjach.
 • Sztuka obcowania z ludźmi. Zasady, które zszokują największych rutyniarzy.
 • „Zanim zaczniesz namawiać Klienta do zakupu „zajmij się” najpierw doświadczeniem, uczuciami i przeżyciami swojego rozmówcy”
 • Asertywna i Empatia - walka dwóch żywiołów. Czym posługiwać się w negocjacjach?
 • Sztuka Perswazji, czyli: co? jak? i kiedy mówić? a czego unikać za wszelką cenę?
 • Sztuka Perswazji, czyli jak najszybciej pokonać drogę od „NIE” do „TAK”
 • Tajemnicza moc Perswazji w negocjacjach:
  • presupozycje 
  • implikacje
  • równoważniki zdań
  • łączniki zdań
  • używanie słów: „nie”, spróbuj”, „ale”, „jednak”, „lecz”, ..
   • używanie tych słów przeciwko sobie
   • używanie tych słów na użytek Negocjatora
  • inne formy w obszarze perswazji
 • Sztuka  Wywierania Wpływu – narzędzia wpływania na decyzje Klientów.
 • Jak wpływać na ludzi, którzy się opierają, w taki sposób, że nawet tego nie zauważą?
 • Metaprogramy, percepcje, myśli i emocje. Wiedza o tym, stanowi o twojej sile.
 • „Kotwiczenie” słów i myśli w głowie klienta – kolejny klucz do sukcesów negocjacjach
 • Jak radzic sobie z krytyką za strony Klienta?
 • Kontrola emocji i zarządzanie stresem w kontakcie z trudnym klientem.
 • Obrona przed manipulacją ze strony Klientów. Rozpoznawanie manipulacji i obrona przed manipulacją.
 • Lista Dobrych Praktyk w obszarze komunikowania się Negocjatora.

Sztuka Negocjacji (do wykorzystania w II części warsztatowej):

 • Negocjacje. Wiedza w pigułce!
 • ZOPA. Możliwy Obszar Negocjacji
 • BATNA, czyli Najlepsza Alternatywa dla Negocjowanego Porozumienia
  • BATNA  Nasza
  • BATNA Klienta
 • DOWN LINE. Dolna Linia Negocjacji
 • Ponadto w pigułce również:
  • Cel negocjacji
  • Zaplanowanie negocjacji
  • Przebieg Negocjacji
  • Zakończenie Negocjacji
 • Wnioski i analiza błędów negocjacyjnych
 • Taniec negocjacyjny, czyli o tym kto i jak powinien prowadzić negocjacje?
  • Negocjacje rozpoczynają się dopiero wówczas, gdy Klient powie „NIE”.
  • Co zrobić, abyśmy to My prowadzili Negocjacje?
  • Ryzyko i dylematy Negocjatora
  • „Gdy godzimy się na wszystkie propozycje Klienta, wówczas jesteśmy jego darmowym Pracownikiem!”
 • Umiejętności „miękkie” na usługach najlepszych Negocjatorów
 • Sztuka aktorska na usługach Negocjatorów
 • Zarządzanie ciszą – jeden z kluczy do zwycięstwa w negocjacjach.
 • Dlaczego niektórzy Negocjatorzy zawsze wygrywają?
 • Lista Dobrych Praktyk Negocjacyjnych

II. WARSZTATY  NEGOCJACYJNE 

A. Warsztaty te realizowane będą z użyciem NAJTRUDNIEJSZYCH sytuacji, pochodzących z obszaru pracy Negocjatorów.

B. Każdy Uczestnik szkolenia/warsztatów przygotuje po minimum 2 bardzo trudne casy. 
Format casu - format trudnej sytuacji sprzedażowej/negocjacyjnej:

 • Opis na ½ strony A-4
 • Cel negocjacji
 • Okoliczności utrudniających przebieg procesu negocjacji:
  • Im więcej okoliczności, tym ciekawsza warsztatowo będzie dana sytuacja
  • Po stronie Klienta mogą/powinny pojawić się: 
   • atak na Negocjatora
   • manipulacja ze strony Klienta
   • mówienie nieprawdy
   • uciekanie od sedna sprawy
   • presja czasu
   • interpretacja faktów korzystna tylko dla Klienta
   • niedotrzymywanie obietnic przez Klienta
   • różnorakie triki (na litość,  szantaż: „albo … albo …”, …)
   • nieczysta gra (gra obietnicami, gra, że Klient ma nieograniczone możliwości, ….), 
   • inne czynniki utrudniające sprzedaż/negocjowanie: …………………

C. Do oceny trudności casów proszę zaangażować najskuteczniejszych Negocjatorów

D. W celu eliminacji powtarzających się casów, (co realnie zmniejszyłoby liczbę casów), sugeruje przyjąć zasadę:, że nadesłany case, jako 1-szy pozostaje w puli do wykorzystania i nie wymaga od Uczestnika przygotowywania kolejnego, nowego casu

E. Proszę przesłać do Trenera wspomniane casy na minimum 5 pełnych dni przed rozpoczęciem szkolenia

F. Grając rolą Trudnego Klienta, Uczestnik będzie przyjmował postawę Klienta, opisaną w własnym casie

G. Grając rolę Negocjatora, Uczestnik wystąpi w jednej z opisanych w casie przez jego kolegę/koleżankę z zespołu

H. Dobór casów i odgrywanych ról – losowy

I. W czasie udzielania feedbacku będziemy sięgać po przerobiony wcześniej materiał merytoryczny

J. Dla zarejestrowania i analizowania scenek użyjemy kamery video oraz video feedbacku

K. Dla wypracowania narzędzi do skuteczniejszej sprzedaży użyjemy wiedzy oraz materiału, na którym pracowaliśmy pierwszego dnia

 

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Negocjatorów, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

 

Szkolenie zaplanowałem tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu skutecznych narzędzi, rozwijając tym samym Wasze kompetencje.

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:

 • Przykłady i trudne przypadki z pracy Uczestników
 • Odgrywanie scenek + „video feedback” z użyciem kamery
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane
 • Analiza przypadków 
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą