NEGOCJACJE WINDYKACYJNE

Techniki prowadzenia rozmów z dłużnikiem w kontakcie  bezpośrednim i telefonicznym

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pracowników windykacji
 • Pracowników działów finansowych i księgowych
 • Handlowców, których prowizja zależy od poziomu odzyskanych zaległości płatniczych

Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi z obszaru skutecznej windykacji należności płatniczych od klientów.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy będą:

 • Potrafili rozpoznać typowe postawy klientów podczas rozmowy windykacyjnej, a poprzez to będą mogli stosować techniki budowania porozumienia nawet z trudnymi dłużnikami
 • Znali najważniejsze reguły rozmów windykacyjnych, dzięki którym będą mogli wybrnąć z trudnych sytuacji
 • Wiedzieli jak podnieść swoją skuteczność windykacyjną poprzez świadome stosowanie technik komunikacyjnych
 • Będą wiedzieli na czym polega i z jakich elementów składa się warsztat efektywnego indykatora
 • Posiadali wiedze w jaki sposób tworzyć skuteczne dokumenty (listy windykacyjne
 • Otrzymają certyfikat odbycia warsztatów z obszaru Negocjacji Windykacyjnych

Program szkolenia:

1. Dlaczego ludzie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych?

 • Powody dla których ludzie nie płacą pieniędzy
 • Postawa i nastawienie w negocjacjach windykacyjnych
 • Sankcje jakie mogą być stosowane wobec ludzi nie płacących długów finansowych

2. Warsztat komunikacyjny

 • Podstawowe techniki komunikacyjne
 • Kontrolowanie i prowadzenie rozmowy windykacyjnej
 • Wykorzystanie mowy ciała w negocjacjach windykacyjnych
 • „sztuka aktorska” na usługach skutecznego indykatora

3. Struktura rozmowy windykacyjnej

 • Poznanie modelowej struktury rozmowy windykacyjnej
 • Efektywny kontakt z klientem
 • Typologia klientów pod kątem ich strategii działania i dopasowywanie odpowiedniego sposobu prowadzenia rozmowy windykacyjnej
 • Uzyskanie zobowiązań  od klienta do zrobienia konkretnej rzeczy na rzecz spłaty zobowiązań finansowych
 • Monity windykacyjne i korespondencja

4. Reguły Wywierania wpływu i Sztuka perswazji na usługach skutecznego indykatora

 • Co mówić, czego nie mówić podczas negocjacji windykacyjnych
 • Stosowanie sprawdzonych narzędzi wywierających wpływ na klienta
 • Obrona przed manipulacją ze strony klienta

5. Asertywność i Empatia w walce o odzyskanie długów, czyli walka dwóch żywiołów

6. Typy klientów windykacyjnych i metody radzenia sobie z nimi

 • Klienta broniący się: na „biedę”
 • Klient broniący się: „a co mi zrobicie?”
 • Klient: pozornie poukładany
 • Klient: urażony osobiście
 • Inne typy klientów

7. Windykacja telefoniczna

 • Nawiązanie kontaktu z klientem
 • Pierwsze 5 zdań w rozmowie
 • Zbieranie informacji
 • Ustalanie i tworzenie zobowiązania
 • Wychwytywanie sprzeczności w wypowiedziach klienta
 • Zamykanie rozmowy windykacyjnej

8. „Gra z konfliktem” + wnioski dla Uczestników

9. Podsumowanie warsztatów + Lista Dobrych Praktyk w obszarze Negocjacji Windykacyjnych

 

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Sprzedawców/Negocjatorów, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

 

Szkolenie zaplanowane jest tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu skutecznych narzędzi, rozwijając tym samym Wasze kompetencje.

 

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:

 • Przykłady i trudne przypadki z pracy Uczestników
 • Odgrywanie scenek + „video feedback” z użyciem kamery
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane
 • Analiza przypadków 
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą