„NEGOCJACJE ZAKUPOWE”

„Różnica, która stanowi o różnicy”,
czyli o tym dlaczego jedni negocjują i kupują skuteczniej od drugich.

Szkolenie to dostarczy Państwu narzędzi do dokonywania skutecznych zakupów, 

nie psując jednocześnie dobrych, biznesowych relacji z dostawcami usług i produktów.
Podczas naszego szkolenia będziemy sięgać do:
 • doświadczenia Uczestników
 • doświadczenia trenera – praktyka biznesu, coacha i negocjatora
 • sprawdzonych standardów oraz technik negocjacyjnych 
 • wiedzy i narzędzi z obszaru Sztuki Perswazji i Wywierania Wpływu
 • wiedzy z obszaru sztuki aktorskiej na usługach negocjatorów
Szkolenie składa się z dwóch części:
 • część I: zdobywania umiejętności miękkich niezbędnych podczas negocjacji zakupowych
 • część II: warsztatów negocjacyjnych w obszarze zakupów
Część I: ZDOBYWANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH W NEGOCJACJACH ZAKUPOWYCH:

Skuteczna komunikacja (do wykorzystania w II części warsztatowej):                                   

 • „Dlaczego jakość komunikacji determinuje sukces w negocjacjach?”
 • To pytanie znają wszyscy. Ale nie wszyscy znają na nie prawdziwą odpowiedź?
 • Jak ważna dla skutecznej zakupów i negocjacji jest wiedza o drugim człowieku? Typy osobowości i 4 style społeczne. Większość z nas nie zna tego znakomitego testu!
 • Słuchać czy mówić? Dylemat każdego Negocjatora
 • Asertywna i Empatia - walka dwóch żywiołów. Czym posługiwać się w negocjacjach?
 • Sztuka Perswazji, czyli: co? jak? i kiedy mówić? a czego unikać za wszelką cenę?
 • Sztuka  Wywierania Wpływu – narzędzia wpływania na decyzje Klientów.
 • Obrona przed manipulacją ze strony Klientów. Rozpoznawanie manipulacji i obrona przed manipulacją
 • Lista Dobrych Praktyk w obszarze komunikowania się Negocjatora
Sztuka Negocjacji (do wykorzystania w II części warsztatowej):
 • Negocjacje. Wiedza w pigułce!
 • ZOPA. Możliwy Obszar Negocjacji
 • DOWN LINE. Dolna Linia Negocjacji
 • BATNA, czyli Najlepsza Alternatywa dla Negocjowanego Porozumienia
  • BATNA  Nasza
  • BATNA Klienta
 • Ponadto w pigułce również:
  • Przygotowanie do negocjacji:
   • Wiedza o kliencie/firmie
   • Wiedza o osobach
   • Miejsce negocjacji. Pole psychologiczne a skuteczność zakupów
   • Cel negocjacji
   • Zaplanowanie negocjacji
  • Przebieg Negocjacji
  • Zakończenie Negocjacji
 • Wnioski i analiza błędów negocjacyjnych
 • Taniec negocjacyjny, czyli o tym kto i jak powinien prowadzić negocjacje?
  • Negocjacje rozpoczynają się dopiero wówczas, gdy Klient powie „NIE”.
  • Co zrobić, abyśmy to My prowadzili Negocjacje?
  • Ryzyko i dylematy Negocjatora – gra negocjacyjna „XY”
  • „Gdy godzimy się na wszystkie propozycje Klienta, wówczas jesteśmy jego darmowym Pracownikiem!”
 • Strategie negocjacyjne
 • Triki i chwyty stosowane podczas negocjacji:
  • Triki i chwyty klienta
  • Triki i chwyty nasze
  • Wyreżyserowane zachowania/postawy klientów i nasze techniki radzenia sobie w tych sytuacjach
  • Sztuka aktorska na usługach skutecznego negocjatora w obszarze zakupów
 • Trudny klient w negocjacjach 
 • Zarządzanie ciszą – jeden z kluczy do zwycięstwa w negocjacjach.
 • Umiejętności „miękkie” na usługach najskuteczniejszych Negocjatorów-sięgamy do dnia I
 • Dlaczego niektórzy Negocjatorzy zawsze wygrywają?
 • Lista Dobrych Praktyk Negocjacyjnych                                                      
Cześć II: CZĘŚĆ WARSZTATOWA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH:

A. Warsztaty te realizowane będą z użyciem casów (opisów trudnych sytuacji negocjacyjnych), pochodzących z obszaru pracy Negocjatorów

B. Każdy Uczestnik warsztatów przygotuje po 2 casy
    Format casu - format trudnej sytuacji zakupowej/negocjacyjnej:

 • Opis na ½ strony A-4
 • Cel zakupów/negocjacji
 • Okoliczności utrudniających przebieg procesu negocjacji zakupowych:
  • Im więcej okoliczności, tym ciekawsza warsztatowo będzie dana sytuacja
  • Po stronie Klienta mogą/powinny pojawić się: 
   • manipulacja 
   • mówienie nieprawdy
   • uciekanie od sedna sprawy
   • interpretacja faktów korzystna tylko dla Klienta
   • różnorakie triki (na litość,  szantaż: „albo … albo …”, mamienie dużymi transakcjami w przyszłości, „szef mnie zabije”, ………………….)
   • nieczysta gra (gra obietnicami, gra, że Klient ma nieograniczone możliwości, ….), 
   • inne czynniki utrudniające zakupy/negocjowanie: …………………

C. W celu eliminacji powtarzających się casów, (co realnie zmniejszyłoby liczbę casów), sugeruje przyjmujemy zasadę, że nadesłany case jako 1-szy pozostaje w puli do wykorzystania i nie wymaga od Uczestnika przygotowywania kolejnego, nowego casu

D. Proszę przesłać do Trenera wspomniane casy na minimum 5 pełnych dni przed rozpoczęciem szkolenia

E. Grając rolą Trudnego Klienta, Uczestnik będzie przyjmował postawę Klienta, opisaną w własnym casie

F. Grając rolę Negocjatora, Uczestnik wystąpi w jednej z opisanych w casie przez jego kolegę/koleżankę z zespołu

G. Dobór casów i odgrywanych ról – losowy

H. W czasie udzielania feedbacku będziemy sięgać po przerobiony pierwszego dnia materiał szkoleniowy

I. Dla zarejestrowania i analizowania scenek użyjemy kamery video oraz video feedback

 

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Negocjatorów, poruszając się w obszarach:
 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu
Szkolenie zaplanowałem tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu skutecznych narzędzi, rozwijając tym samym Wasze kompetencje.

 

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:
 • Przykłady i trudne przypadki z pracy Uczestników
 • Odgrywanie scenek + „video feedback” z użyciem kamery
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane
 • Analiza przypadków 
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą