Oferta szkoleń - co nas wyróżnia?

Instytut Treningu Metodycznego jest firmą szkoleniowo-doradczą.

Metodologia:
W 70% czasu kładziemy nacisk na ćwiczenia praktyczne, indywidualne i grupowe, gry, symulacje, analizy studium przypadku, dyskusje moderowane, techniki twórczego myślenia, prezentacje, demonstracje, obserwację.  Teoria jako inspiracja poparta przykładami z życia w 30 % czasu szkolenia. Szkolenia dopasowujemy indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika, tak aby każdy odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do własnego rozwoju
i wzrostu efektywności zawodowej.

 

Celem naszych działań jest wspieranie  osób indywidualnych w rozwoju, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w osiąganiu wysokiej pozycji na konkurencyjnych rynkach krajowych i zagranicznych. Patrzymy na biznes przez pryzmat ludzkich kompetencji, które determinują rynkową pozycje firmy. Grono naszych trenerów, doradców,  konsultantów to wyłącznie praktycy biznesu. Obserwujemy rynek i dostarczamy tylko skutecznych rozwiązań.

Barbara Świątek - partner zarządzający Instytutu Treningu Metodycznego. Ekspert z dziedziny psychologii biznesu,  Doktorantka Instytutu Badań Edukacyjnych MEN. Absolwentka  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Treningu i Warsztatu. Zarządzała firmami z obszaru produkcji oraz usług. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu ludźmi oraz wdrażaniu narzędzi efektywnego działania.

Agnieszka Masewicz  -  partner Instytutu Treningu Metodycznego. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna o specjalizacjach: Psychologia Organizacji i Pracy i Psychoedukacja- Zastosowanie Metod Aktywnych oraz Szkoły Treningu 
i Warsztatu, Akademii Trenerów. Specjalizuje się w badaniu potrzeb szkoleniowych dla firm. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu motywacji, asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, skutecznego uczenia się, budowania zespołu, autoprezentacji, umiejętności osobistych i wiele innych. Autorka artykułów z obszaru psychologii biznesu na strony internetowe. 

 

Magdalena Zysiak - psycholog społeczny, trener umiejętności psychospołecznych specjalizujący się w tematyce: motywowania siebie i innych, zarządzania sobą w czasie, asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji. Prowadzi warsztaty, szkolenia oraz coaching z tego zakresu dla firm, uczelni i szkół. Udziela konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży w Telefonie Zaufania 116 111 Fundacji Dzieci Niczyje. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Superwizuje swoją pracę w Ośrodku INTRA.

 

Krzysztof Kudeń  - partner Instytutu Treningu Metodycznego. Absolwent wydziału Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Niezależny ekspert, menedżer, specjalista z zakresu negocjacji i sprzedaży, trade marketingu, zarządzania, budowania skutecznych zespołów oraz szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej. Ukończył Szkołę Trenerów Zarządzania „Matrik” w Krakowie. W latach 90-tych zawiązany z gdańskim Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Kadr, gdzie prowadził szkolenia dotyczące wpływu ludzkich postaw i zachowań na sytuację ekonomiczną firmy. Zebrał doświadczenie  jako trener/szkoleniowiec oraz menedżer zarządzający dużymi zespołami.  W organizacjach sprzedaży i marketingu zagranicznych i polskich firm przepracował 11 lat. Przeszedł szczeble kariery zawodowej od przedstawiciela handlowego do dyrektora sprzedaży i marketingu włącznie. W międzynarodowych koncernach (min.: Gilette Poland, holenderski koncern Kappa) i firmach polskich (np. spółka giełdowa PPWK), odpowiedzialny był za tworzenie i zarządzanie strukturami sprzedażowymi, budowanie i realizację strategii oraz planów sprzedażowych. W tym czasie prowadził szkolenia wewnętrzne oraz coaching menedżerski, rozwijając umiejętności handlowe i menedżerskie swoich zespołów.

Lista obszarów szkoleniowych:

 • Sztuka sprzedaży 
 • Profesjonalny kontakt handlowy
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Sztuka negocjacji
 • Profesjonalna obsługa klienta oraz obsługa trudnego klienta
 • Coaching oraz coaching menedżerski
 • „Leadership”. Kiedy menedżer staje się liderem?
 • Zarządzanie zespołem. Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Współpraca i organizacja w zespole z wykorzystaniem synergii zespołu
 • Sztuka motywowania pracowników
 • Zarządzanie czasem
 • Sztuka skutecznej komunikacji 
 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji
 • Asertywna postawa warunkiem satysfakcji w pracy i w życiu osobistym
 • Warsztaty kreatywności
 • Zarządzania zmianą. Komunikacja w procesie zmiany
 • Erystyka, czyli umiejętność twórczego rozwiązywania sporów i konfliktów
 • Zachowanie w sytuacjach stresowych. Zarządzanie stresem
 • Wywieranie wpływu, perswazja.  Jak ustrzec się przed manipulacją?
Listę jego klientów otwierają takie firmy jak:
Polimex – Mostostal, Procter & Gamble, PZU Życie, Bank BPH, Bank PKO, DaimlerChrysler Bank Polska, Lotos Marine - Lotos Group, Cefarm Warszawa, Lafarge Kruszywa i Beton Polska, Z.T. „Kruszwica”, Asseco Poland, DnB Bank, Wittchen.

Współpracuje z miastem stołecznym Warszawa, prowadząc - w ramach projektu „Patron”- szkolenia/warsztaty: „Rozwój Umiejętności Życiowych”, które dedykowane są osobom bezrobotnym z dzielnicy Warszawa Ursynów.