COACHING OSOBISTY

Coaching prowadzony w obszarze sfery osobistej człowieka. Dotyczy rozwoju osobistego, zmiany 
w życiu prywatnym, osiągania wyznaczonych celów.
USTAL TERMIN TELEFONICZNIE: 663 - 384 - 500 LUB MAILOWO: itm@op.pl
Klient sam określa cel sesji coachingowych i obszary, które chce usprawnić np.:
 • Rozwoju umiejętności interpersonalnych;
 • Komunikacji asertywnej;
 • Twórczości, kreatywności;
 • Radzenia sobie ze stresem;
 • Autoprezentacji;
 • Motywacji;
Dla osób, które chcą:
 • zrozumieć własne zamierzenia i cele;
 • realizować swoje cele;
 • przeprowadzać zmiany w swoim życiu osobistym, czy zawodowym;
 • rozwiązywać problemy;  
 • znaleźć sposoby osłabienia stresu w życiu; 
 • osiągnąć równowagę życia osobistego i zawodowego;
 • poprawić zdolność budowania relacji z innymi ludźmi; 
 • pogłębić samoświadomość; 
 • rozwijać się wewnętrznie, być bardziej kreatywnym w życiu;
 • poprawić samodyscyplinę i motywację;
 • tworzyć i utrzymywać związki;
Coaching to sesje coachingowe i czas realizacji zadań pomiędzy nimi. Zazwyczaj sesja coachingowa odbywa się raz na tydzień i trwa 60- 90 minut
Aby umówić się na sesję zadzwoń pod numer 663- 384- 500; 608-023-207 lub wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.