„Skuteczne zarządzanie czasem w realiach XXI wieku”

DLACZEGO TEN ZEGAR TYKA TAK SZYBKO?!
JAK W  PRACY, W BIZESIE WYKORZYSTAĆ EKEKTYWNIE WYKORZYSTAĆ UPŁYWAJĄCY CZAS?”

”Europejczyk czuje się sługą czasu – jego poddanym. Porusza się po trybach czasu, nie może poza nim istnieć. Afrykańczyk odwrotnie – postrzega czas jako zależny od siebie.” 

Ryszard Kapuściński – „Heban”

 

„Dla ludzi żyjących obecnie najważniejszym meblem jest zegar. Wyścig z czasem trwa – szybszy samochód, szybszy komputer, elektroniczny organizer, treningi zarządzania czasem i szampon z odżywką w jednym, żeby zaoszczędzić minuty na dodatkowej operacji  nakładania i spłukiwania odżywki. Nie zmienimy tempa życia XXI wieku. Nie stanie się cud! Stoimy natomiast przed koniecznością, aby skutecznego zarządzania posiadanym czasem. Osiągnięte korzyści przekroczą nasze oczekiwania i odtąd czas już na zawsze pozostanie na naszych usługach.”

   Krzysztof Kudeń – z trenerskiego podręcznika „Zarządzanie czasem”

 

Celem programu jest zdobycie narzędzi do efektywnego zarządzania czasem w taki sposób, aby już na zawsze pozostawał on na naszych usługach.

PROGRAM:

 • Tykanie zegara, czyli czym jest czas? Czas tu i teraz. Prawda na temat czasu.
 • Krąg reguł rządzących czasem w biznesie.
 • Lista oczywistych korzyści, dzięki stosowaniu efektywnego wykorzystania czasu w biznesie w obszarach: planowania, organizacji, kontroli, celów/zadań, delegowania zadań i uprawnień, ......
 • Lista oczywistych korzyści dzięki stosowaniu efektywnego wykorzystania czasu z biznesie w obszarach: zakresy obowiązków, standardy pracy, procedury wewnątrz firmy
 • Zasada SMART w procesie tworzenia oraz realizacja naszych zawodowych celów i zadań
 • Tworzenie właściwej listy priorytetów – warunek właściwego planowania oraz wykorzystania upływającego czasu.
 • Które z zaplanowanych na dany dzień spraw są pilne, a które ważne?
  Matryca Eisenhowera oraz ćwiartka naszych sukcesów i bezpieczeństwa.
 • Zasada Parkinsona, czyli presja czasu a dany nam czas na wykonanie konkretnego zadania.
 • Jak przedstawia się nasza sprawność/skuteczność/wydajność w ciągu dnia?
 • Jak przedstawia się nasza sprawność/skuteczność/wydajność w ciągu godziny?
 • Prokrastynacja – jedna z najbardziej charakterystycznych ludzkich cech, czyli nie kończenie i okładanie na potem …..
  • Co to jest Prokratynacja?
  • Wpływ Prokrastynacji na nasze wyniki w biznesie?
  • Jak walczyć z Prokrastynacją?
 • Nasza Asertywność a możliwości/trudności wykorzystania  dostępnego nam czasu.
  • asertywna odpowiedź „NIE”
  • asertwna prośba o pomoc
  • asertywna obrona naszych granic
 • Nasze nawyki a nasz czas, czyli - 
 • autobiografia w 5-ciu aktach pt.: „Na mojej drodze jest wyrwa”
 • Kontrola 5-ciu palców – jeden z kluczy do osiągania sukcesów w danym nam czasie
 • Bezwzględne prawa czasu
 • Uciekający czas a nasz zawodowy sukces
 • Czas a Adrenalina, czyli „Metoda za 5 dwunasta (12-ta)”
 • Presja czasu a poziom naszego stresu.
  W jakim stopniu nasz stres zależy od wykorzystania czasu, który mamy do dyspozycji?
 • Lista Dobrych Praktyk w obszarze Zarządzania Czasem
 • Lista korzyści wynikających z umiejętnego Zarządzania Czasem

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Techniki stosowane podczas szkolenia:

 • mini – wykłady ( w stopni min imanym i potrzebnym)
 • ćwiczenia w parach / grupach
 • dyskusje kontrolowane
 • studium przypadku - casy
 • energezytery”, czyli gry, które uczą

Całe szkolenie ma charakter warsztatowy oraz prowadzone jest w sposób interaktywny, angażujący wszystkich Uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu