Program szkoleniowy przygotowany dla Menedżerów
Skuteczny Menedżer - poziom I

To szkolenie, to dwa dni poruszania się po ABC Menedżera. Jest to platforma niezbędnej wiedzę oraz umiejętności wymagana na wszystkich menedżerskich stanowiskach, bez względu na umiejscowienie w strukturach firmy. W przejrzysty sposób pokazuje różnice miedzy „robieniem” a zarządzaniem, chroniąc tym samym Uczestników naszego szkolenia przed jednym z największych błędów menedżerów. Pokazuje zalety właściwego planowania, które uwzględnia czas, priorytetu oraz możliwości organizacyjne zespołów. Pokazuje również sposoby kontrolowania pracy zespołów oraz znaczenie w tym procesie informacji zwrotnych.  Wreszcie szeroko mówi o rzeczy, która najbardziej determinuje wszystkie procesy zachodzące w firmie lub zespole, czyli o zasadach skutecznej komunikacji. Bez skutecznej komunikacji wagę swoją tracą wszystkie strategie, pomysły oraz owoce pracy menedżera oraz jego zespołu. Skuteczna komunikacja oznacza sukces menedżera, zespołu i firmy.

1. Kiedy Menedżer „robi” a kiedy zarządza?

 • Różnica między „robieniem” a zarządzaniem – test
 • Skutki nadmiernego „robienia” w miejsce zarządzania

2. Planowanie i stawianie celów,  a uciekający czas

 • Zasady planowania oraz korzyści z planowania
 • Cele i zadania SMART. Wyznaczanie i realizacja
 • Przewidywanie, czyli odpowiedź na pytanie, „co będzie, gdy...?”
 • Podstawowe zasady zarządzania czasem
 • Priorytety w procesie planowania

3. Organizacja pracy oraz delegowanie zadań

 • Zasady organizowania pracy w zespole?
 • Zasady delegowania zadań i uprawnień
 • Skuteczny styl wydawania poleceń członkom zespołu

4. Kontrola pracy zespołu

 • W jaki sposób kontrolować pracę zespołu?
 • Policjant czy Przyjaciel, czy może sprawiedliwy Szef?
 • Zalety konsekwencji w kontrolowaniu
 • Informacja zwrotna, czyli „feedback” jako narzędzi kontroli

5. Udzielanie informacji zwrotnych pracownikom

 • Znaczenie informacji zwrotnej dla Pracowników i Menedżera
 • Konstruktywna krytyka: zasady stosowania oraz konstrukcja

6. Podstawy Skutecznej komunikacji na usługach sprawnego Menedżera

 • Kiedy komunikacja jest skuteczna?
 • Mowa werbalna i mowa niewerbalna
 • Aktywne słuchanie. Składowe i
 • „Dopytywanie” – skarbnica wiedzy o wszystkim
 • Lista korzyści płynących ze skutecznej komunikacji

7. Przywództwo sytuacyjne Menedżera,  czyli jak dostosować własny styl komunikowania się do zespołu?

 • Konstruktywna krytyka. Zasady budowania oraz korzyści
 • Pochwała i reprymenda – stare metody na usługach nowoczesnego Menedżera
 • Empatia atutem dojrzałego Menedżera
 • Asertywne zachowania w relacjach z podwładnymi oraz Zarządem


Czas trwania szkolenia/warsztatów – 2 dni szkoleniowe

 • Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:
 • Analiza przypadków z pracy Uczestników
 • Casy z archiwum Trenera
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą