SKUTECZNY MENEDŻER - POZIOM II
PROGRAM SZKOLENIOWY PRZYGOTOWANY DLA MENEDŻERÓW

To szkolenie, to czas poświęcony wielu miękkim umiejętnościom menedżera. Rozpoczynamy od  tego, jak poradzić sobie
z konfliktami wewnątrz zespołu. Co robić, aby umieć im zaradzić? Co zrobić, aby skutecznie je rozwiązywać? W procesie zarządzania niezbędna jest umiejętność wywierania wpływu na ludzi w zespole oraz na inne osoby w organizacji. Umiejętne sprzedanie samego siebie ludziom z zespołu lub swoim szefom, to często klucz do zawodowego sukcesu. Będziemy pracować na d sztuką skutecznej perswazji, która ułatwi nam życie zawodowe i prywatne oraz nauczymy się radzić sobie z manipulowaniem przez innych.
Sięgniemy po metody motywowania zespołu do wydajniejszej pracy, szukając głównie tych, które nie angażują zbyt dużo środków finansowych. Pokażemy wszystkie zalety stosowania coachingu, jako narzędzia do skutecznego rozwoju swoich pracowników oraz własnego rozwoju.

Na koniec zajmiemy się tym, jak zdobyć i utrzymać autorytet szefa wśród swoich pracowników. Jak ważną rzeczą jest autorytet wiedzą szczególni Ci, którzy bezmyślnie go utracili. Ci natomiast, którzy potrafią go zdobyć, utrzymać
i wykorzystywać, wiedzą, jak ważna jest to rzecz na wyposażeniu sprawnego menedżera.
1.  Sztuka rozwiązywania konfliktów.

 • Wczesne rozpoznawanie konfliktów w zespole/organizacji.
 • Zapobieganie konfliktom.
 • Nasze osobiste style rozwiązywania konfliktów.
 • Zarządzanie konfliktami.

2. Motywowanie Pracowników, jako jedno z kluczowych zadań menedżera.

 • Na czym polega prawdziwe motywowanie Pracowników?
 • Typy motywowania.
 • Nowoczesne podejście do motywowania.
 • Jak sprawić, aby pracownicy robili to, co dobre jest dla firmy, dla Menedżera   i dla Pracowników?
 • Lista oczywistych korzyści jakie dostarcza wysoki poziom motywacji zespołu (długość tej listy zaskoczy wszystkich!)

3. Wywieranie wpływu na ludzi oraz obrona przed Manipulacją. Wybór czy konieczność?

 • Reguły wywierania wpływu – narzędzie niedoceniane, ale skuteczne!
 • Stosowanie presupozycji oraz implikacji słownych na usługach skutecznego menedżera
 • Jak rozpoznać manipulatora (zachowania manipulacyjne)?
 • Zasady skutecznej obrony przed manipulacją.

4. Coaching narzędziem rozwoju Pracowników w celu osiągania ich własnych celów.

 • Coaching, jako nowoczesne narzędzie rozwoju zespołu.
 • Coachng, jako narzędzie sięgające po ukrytą wiedzę, umiejętności i potencjał zespołu.
 • Rodzaje coachingu.
 • Dlaczego coaching różni się od treningu i mentoringu?
 • Aspekt motywujący zespół w procesie cochingu.
 • Korzyści jakie daje nam stosowanie coachingu.

5. Zarządzanie stresem, czyli o tym jak sprawny Menedżer kontroluje poziom swojego stresu?

 • Co to jest stres oraz jego źródła?
 • Stres zawodowy – „uroda” pracy w polskim kapitalizmie 2008 roku.
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Techniki anty-stresowe.
 • Kontrolowanie stanów emocjonalnych oraz radzenie sobie z destrukcyjnymi emocjami.
 • Czy możliwe jest, zapanowanie nad własnym stresem?
 • Gotowe recepty na skuteczne zarządzanie stresem, czyli o tym, jak inni menedżerowie wygrali ze stresem?
 • Co to znaczy potrafić zarządzać stresem?
 • Lista korzyści dla menedżera dzięki umiejętności zarządzania stresem.

6. Jak zbudować i utrzymać Autorytet Szefa?

 • Menedżer strażnikiem zasad i wartości
 • Odwaga kierownicza – sztuka podejmowania niepopularnych decyzji


Czas trwania szkolenia/warsztatów – 2 dni szkoleniowe

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:
•    Analiza przypadków z pracy Uczestników
•    Casy z archiwum Trenera
•    Mini wykłady – w ilości niezbędnej
•    Ćwiczenia w parach/w grupach
•    Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
•    Dyskusje kontrolowane
•    „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą