Porady za pomocą Skype'a

Porady za pomocą Skype’a – 80zł/ 1h  Kontakt skype: psycholog_barbara  Tryb SkypeMe™!

Oświadczam, iż należność, zaliczkę za usługę Skype w wysokości 40zł zł uiszczę najpóźniej 
w dniu sesji na wskazany rachunek bankowy a kopię dowodu wpłaty prześlę mailem na adres: itm@op.pl pozostałą kwotę tj. 40zł wyślę po sesji.
Opłaty za szkolenia i usługi internetowe prosimy kierować na rachunek bankowy w Alior Bank:
Instytut Treningu Metodycznego,
ul. Korsarska 20,
03-687 Warszawa,
10 2490 0005 0000 4500 5390 8918

Możliwość wystawienia faktury VAT:

Instytut Treningu Metodycznego,
 Barbara Świątek
Adres: Korsarska 20, 03- 687 Warszawa
NIP: 1130186937
REGON: 011402767
konto Alior Bank, 10 2490 0005 0000 4500 5390 8918
Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikiem VAT.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Treningu Metodycznego moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie na potrzeby niniejszego Zlecenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

Niniejszy formularz stanowi umowę pomiędzy Państwem a firmą Instytut Treningu Metodycznego.