STRES- JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ I JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ?

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w kontakcie z klientem, pracowników działów obsługi klienta, biur obsługi klienta (BOK), działów reklamacji, pracowników recepcji oraz tzw. "infolinii" i innych osób zainteresowanych redukcją własnego poziomu stresu. 
Stres jest naturalną częścią życia, aby się rozwijać potrzebujemy ciągle nowych wyzwań. Stres często ułatwia mobilizację do działania, jednakże należy unikać jego negatywnych skutków, poczucia lęku, nerwowości, kłopotów z koncentracją. Umiejętne radzenie sobie ze stresem jest kluczem do osiągania sukcesów.
Cele szkolenia:
 • Profilaktyka stresu, pozwalająca przewidzieć przeciążenia i zapobiegać im;
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, redukcji napięcia, również 
z wykorzystaniem technik odprężających, relaksacyjnych;
 • Umiejętność rozróżniania sytuacji, na które mamy wpływ i nie mamy wpływu.
Korzyści:
 • Zwiększenie motywacji  i satysfakcji z pracy;
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem wielu technik;
 • Rozwój umiejętności panowania nad emocjami dezorganizującymi zachowanie.
Tematyka:
 • Autodiagnoza;
 • Stres, przejawy, etapy i konsekwencje;
 • Stres a zmęczenie i syndrom wypalenia;
 • Indywidualne reakcje na stres (objawy psychiczne, behawioralne, fizyczne);
 • Identyfikacja czynników wywołujących stres;
 • Konsekwencje stresu dla zdrowia człowieka ;
 • Poznanie własnych zasobów w sytuacji stresu;
 • Wyzwania związane z wykonywanym zawodem a stres;
 • Pozytywne nastawienie do stresu - wyzwanie a nie problem;                         
 • "Przyjacielska dłoń" - wsparcie w trudnej sytuacji;                                                                         
 • Obsługa klienta a konsekwencje stałej dyspozycyjności emocjonalnej;
 • Podejście do klienta - zmiana negatywnego nastawienia;
 • Syndrom "ŻMD - Życzę Miłego Dnia"  
 • Manipulacje klienta a osobiste poczucie winy obsługującego- scenki sytuacyjne;                          
 • Motywacja a stres - prawa Yerkesa – Dodsona;
 • Techniki radzenia sobie ze stresem na poziomie ciała, myśli, emocji i zachowania;
 • Jasna komunikacja i jej wpływ na obniżenie napięcia psychicznego i jako  sposób na unikanie nieporozumień;
 • Asertywna obrona przed krytyką i agresywnym zachowaniem;                        
 • Aktywne słuchanie - czas na "wyżalenie się" rozmówcy;
 • Stopniowanie złości;
 • Indywidualne plany kontrolowania stresu- wskazówki trenerów;   
 • Budowanie wiary we własne siły, możliwości i motywacji do działania
Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h)  lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15
Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.