„Sztuka prezentacji”

1. Zaplanowanie prezentacji:
„Staraj się najpierw zrozumieć tych dla których robisz prezentację, a potem być zrozumiałym.”
Zaplanowanie prezentacji:
 • Cele prezentacji
 • Analiza audytorium (Kto? Ile osób? Inne dane o uczestnikach - słuchaczach)
 • Ramowy układ prezentacji
 • Miejsce i czas prezentacji 
 • Dobór pomocy prezentacyjnych
2. Przygotowanie do prezentacji:
„Umysł ludzki to wspaniała rzecz. Zaczyna pracować w chwili twych narodzin i nie przestaje aż do momentu, gdy zdecydujesz się wygłosić mowę”.
Przygotowanie się do prezentacji
 • Nastawienie prezentera 
 • Wizualizacja sukcesu prezentacji – świadczą o tym najlepsi prezenterzy
 • Metody zwalczania tremy
 • Wygląd prezentera
 • Przygotowanie sprzętu i potrzebnych narzędzi
 • Plan, scenariusz, potencjalne pytania, 
 • Dopasowanie prezentacji do typów i poziomów Uczestników
3. Przeprowadzenie prezentacji 
„Nie mów tego co wiesz, mów to co trzeba powiedzieć!”
 • Co robić przed prezentacją?
 • Swobodne nawiązywanie kontaktu z odbiorcami. Łamanie lodów – wprowadza wszystkich w „dobry” stan
 • Start prezentacji
 • Rozpocznij ciekawie i /lub intrygująco
 • Spójność tego co mówisz z tym co pokazujesz
4. Struktura i treść prezentacji:
„Non multa, sed multum dicere” („Niewiele mówiąc, lecz wiele powiedzieć”), 
czyli:  m i n i m u m   z n a k ó w   =   m a k s i m u m   t r e ś c i .
Struktury i treść prezentacji
 • Najważniejsze elementy prezentacji i ich optymalizacja
 • Treść
 • Czas trwania i tempo
 • Kluczowe elementy sztuki prezentacji
 • Struktury prezentacji:
  • Początek: Powiedz, co będziesz prezentował
  • Przebieg: Prezentuj, to co zaplanowałeś
  • Zakończenie: Powiedz, co zaprezentowałeś
 • Narzędzia wspomagające i materiały dla uczestników
 • Prezentacje drukowane, streszczenia oraz konspekty
 • Tablice. Kartoniki – przypominacie/wskazówki
 • Zakończenie. Zakończ interesująco i mocno, a zapamiętają Ciebie i prezentację.
5. Rola komunikacji niewerbalnej w skutecznej autoprezentacji
„Aby być zrozumiałym, trzeba również przemawiać do oczu odbiorców”.
 • Energia na usługach skutecznej komunikacji podczas prezentacji
 • Zjawisko pierwszego wrażenia:
  • treść  / słowa
  • używany język
  • mowa ciała
  • zgodność wypowiadanych słów z mową ciała
 • Implikacje percepcji pewności siebie i szczerości
 • Nastawienie a prezentacja
 • Uprzedzenia a prezentacja
 • Komunikacja niewerbalna
  • Implikacje komunikacji niewerbalnej
  • Język ciała i jego implikacje na percepcję przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem:
   • Pozycji zamkniętych
   • Sekwencji gestów
   • Obszarów osobistych
  • Języka twarzy (mimika), oczu oraz innych elementów mowy ciała
6.  Budowanie wiarygodnego i atrakcyjnego przekazu
„Recepta na sukces, to żywy i ciekawy przekaz”
 • Typowe struktury i sytuacje prezentacyjne
 • Kłopotliwe pytania i sytuacje
 • Samokontrola - panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach
 • Odpowiadanie na pytania słuchaczy: słuchanie, metody odpowiadania na zastrzeżenia słuchaczy
 • Sytuacje kryzysowe podczas wystąpień publicznych
  (Np.: brak dyscypliny, nietypowe zachowania słuchaczy, nieprzewidziane sytuacje). 
 • Zarządzanie czasem podczas prezentacji
7. Treningi prezentacji oraz zakończenie
„Doskonalenie stylu, to nic innego jak doskonalenie myśli.”
Treningi prezentacji - tematy uczestników szkolenia
Zakończenie prezentacji:
 • Zakończ mocno, a uratujesz nawet średnią prezentację
 • klamra, cytat, dobitne zdanie puentując, 
 • główna refleksja, główne przesłanie
8. Podsumowanie zajęć
Podsumowanie merytoryczne

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Szkolenie zaplanowałem tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu skutecznych narzędzi, rozwijając tym samym Wasze kompetencje.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i w równym stopniu angażuje wszystkich uczestników!

Metody/techniki/narzędzia , stosowane podczas sesji szkoleniowej:

 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach / w grupie
 • Analiza przypadków – „casy”
 • Odgrywanie scenek 
 • Symulacje 
 • Przykłady i trudne przypadki z pracy uczestników
 • „Energetyzery” – zabawy, które uczą