„Train the trainer”. Szkolenie dla trenerów szkolących innych.

Cel szkolenia. Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i narzędzi potrzebnych do tego, by szkolić innych. Zajmiemy się procesem przygotowania szkolenia pod względem merytorycznym oraz przebiegiem realizacji szkolenia. Zapoznamy Państwa z  technikami, dzięki którym poradzicie sobie w najtrudniejszych sytuacjach szkoleniowych.

Korzyści ze szkolenia. Dzięki temu szkoleniu Uczestnicy otrzymają wiedzę niezbędną do przygotowania i realizacji szkoleń. Poznają potrzebne techniki z obszaru sztuki komunikacji, sztuki prezentacji, udzielania trenerskiego feedbacku i wielu innych potrzebnych narzędzi trenerskich. Zdobędziecie Państwo wiedzę o tym jak przygotować się do każdego szkolenia oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych.

1. Czym jest szkolenie? Czemu służy szkolenie?

2. Różnice pomiędzy następującymi narzędziami do nauczania:

 • Szkolenie
 • Trening 
 • Coaching
 • Mentoring

3. Wiedza o uczeniu się osób dorosłych oraz Cykl Kolba

4. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych 

 • Rozmowy z Uczestnikami
 • Ankiety badające potrzeby i oczekiwania uczestników
 • Testy badające kompetencje
 • „Desk reaseach” – analiza tego co mamy/wiemy
 • Inne metody

5. Cel/cele  szkolenia

6. Wiedza o Uczestnikach szkolenia

7. Rodzaje motywacji Uczestników szkolenia

8. Sposoby na zainteresowanie Uczestników

9. Tworzenie programu szkolenia:

 • Moduły merytoryczne
 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Testy i kwestionariusze
 • Gry, zabawy szkoleniowe
 • Dobre proporcje poszczególnych składowych
 • Czas jaki mamy do dyspozycji na realizację szkolenia

10. Przygotowanie do szkolenia

11. Trzy obszary aktywności podczas szkolenia:

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Postawy – matryce naszych sukcesów

12. Plan szkolenia

13. Sesja szkoleniowa i cykle szkoleniowe (suma sesji szkoleniowych)

14. Realizacja szkolenia

 • Rozpoczęcie
 • Przebieg szkolenia
 • Zakończenie szkolenia

15. „Ice breaker” - lodołamacz, czyli 1-sze ćwiczenie rozgrzewające uczestników

16. Przebieg „Procesu Grupowego” podczas szkolenia

17. Cykl KOLBA, czyli proces uczenia się ludzi dorosłych

18. Ankiety ewaluacyjne - ankiety oceniające szkolenia

19. Wywierane przez trenera wrażenie, które decyduje o poziomie zaufania u Uczestników

20. Pomijane ale ważne, czyli od czego jeszcze zależy poziom zadowolenia Uczestników ze szkolenia:

 • Przerwy podczas szkolenia
 • Znaczenie słodkich przekąsek – przerwy kawowe …..
 • Sala, krzesła, okna (poziom naświetlenia Sali szkoleniowej), ekran, flip chart, klimatyzacja, ………

21. Sztuka prezentacji

 • Przygotowanie
 • Przebieg prezentacji
 • Początek, przebieg, zakończenie
 • Zasada „3 P”

22. Prezentacja Power Point – zasady tworzenia najlepszej prezentacji w PPT

23. Wykłady podczas szkolenia:

 • Przygotowanie wykładu
 • Modelowy wykład – wiedza w pigułce 

24. Przygotowanie i realizacja ćwiczeń szkoleniowych

25. Dodatkowe wyposażenie trenera podczas szkolenia: 

 • pomoce multimedialne
 • tablice tematyczne
 • rekwizyty szkoleniowe
 • pomoce naukowe
 • ….inne

26. Trenerski feedback, czyli informacja zwrotna udzielana podczas szkolenia

 • Zasady udzielania feedbacku
 • Kolejność udzielania feedbacku
 • Znaczenie dobrego feedbacku

27. Skuteczna komunikacja na usługach profesjonalnego trenera

 • Sztuka budowania zdań
 • Co mówić? Czego nie mówić?
 • Aktywne słuchanie
 • Udzielanie odpowiedzi
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna

28. Asertywność i Empatia, walka dwóch żywiołów w wykonaniu trenera

29. Sztuka Perswazji i Reguły Wywierania Wpływu w pracy trenera

30. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkolenia

31. Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami szkolenia

32. Kontrola emocji i zarządzanie stresem podczas szkolenia

33. Lista cech i umiejętności dobrego trenera

34. Lista Dobrych Praktyk profesjonalnego trenera

 

W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Sprzedawców/Negocjatorów, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Szkolenie zaplanowałem tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu skutecznych narzędzi, rozwijając tym samym Wasze kompetencje.

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:

 • Przykłady i trudne przypadki z pracy Uczestników
 • Odgrywanie scenek + „video feedback” z użyciem kamery
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane
 • Analiza przypadków 
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą