"Twórcze zarządzanie konfliktem"

Konflikt jest naturalną rzeczą w każdej społeczności, również w zespołach realizujących   zawodowe cele. Nie sposób jest wyeliminować wszystkich konfliktów, gdyż na drodze stoją różne potrzeby stron konfliktu. Poznanie przyczyn jego powstawania, etapów rozwoju, zależności od innych zjawisk zachodzących w zespole/firmie wpływa na skuteczność zarządzania.

Konflikt to nie tylko zagrożenie, to również szansa na usprawnienie istniejących systemów w celu skuteczniejszego osiągania zawodowych celów.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z obszaru powstawania i rozwiązywania konfliktów. Rozpoczniemy od definicji konfliktu oraz jego źródeł, a zakończymy technikami i metodami ich rozwiązywania. Będziemy rozwijać kompetencje determinujące sukces w tym obszarze. Tak więc będziemy się poruszać w obszarach: skutecznej komunikacji, organizacji pracy i delegowaniu zadań/uprawnień, udzielania informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyki. Nauczymy menedżerów skutecznych metod rozpoznawania konfliktów, ich rozwiązywania oraz unikania.

Korzyści ze szkolenia

Po tym szkoleniu będziemy w stanie zapobiec większości konfliktów i wyciągać właściwe wnioski dla budowania zdrowych relacji w firmie, dziale i zespole. Stworzymy „koszyk narzędzi” , z którego menedżerowie Polimex-Mostostal S.A. będą skutecznie korzystać w swojej zawodowej praktyce. To natomiast w prostej linii wpłynie na wzrost motywacji , wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy oraz na podniesienie skuteczności zespołów.
P r o g r a m  s z k o l e n i a :
 • Sztuka rozwiązywanie sporów i konfliktów:
  • Co to jest konflikt?
  • Źródła powstawania konfliktów?
  • Przyczyny powstawania konfliktów
  • Symptomy występowania konfliktów w zespole
  • Rozpoznanie osobistych przyczyn konfliktów i własnych reakcji w sytuacjach konfliktowych
  • Stadia rozwoju konfliktu
  • Koło konfliktów
  • Konflikty pozorne i konflikty rzeczywiste
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Etapy rozwiązywanie konfliktów
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Sposoby zapobiegania konfliktom w zespole 
  • Empatia i Asertywność  bardzo pomocne w rozwiązywaniu sporów i konfliktów
  • Relacje interpersonalne a konflikty w zespole
  • Lista strat, gdy konflikty „żyją własnym życiem”
  • Wykorzystywanie konfliktów dla dokonywania niezbędnych zmian w organizacji
  • Lista korzyści, gdy potrafimy zarządzać konfliktami
  • Lista Dobrych Praktyk w obszarze rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja a konflikty w zespole/dziale/firmie:
  • Komunikacja determinuje wszystkie procesy zachodzące w firmie
  • Dlaczego komunikacja determinuje siłę i skalę występowania konfliktów?
  • Co składa się na skuteczna komunikację?
  • Jak ważna dla skutecznej komunikacji i zapobiegania potencjalnym konfliktom jest wiedza o drugim człowieku?  Typy osobowości i 4 style społeczne.
  • Znaczenie skutecznej komunikacji pionowej w procesie zarządzania zespołem
  • Bariery komunikacyjne a powstawanie konfliktów
  • Dlaczego skuteczna komunikacja najskuteczniej „udrażnia” inne systemy w firmie i zapobiega konfliktom?
  • Lista Dobrych Praktyk w obszarze skutecznej komunikacji 
 • Właściwa informacja zwrotna, jako narzędzie zarządzania konfliktem:
  • Czemu służy informacja zwrotna?
  • Jaka powinna być informacja zwrotna?
  • W jaki sposób konstruować informację zwrotną?
  • „Dokonuj opisu, nie ocen” oraz inne zasady budowania informacji zwrotnej
  • Błędy w konstruowaniu informacji zwrotnej
  • Budowa zdań w informacji zwrotnej – to wiedzą najlepsi!
  • Lista korzyści wynikających z właściwego stosowania informacji zwrotnej
  • Lista Dobrych Praktyk w obszarze budowania i stosowania informacji zwrotnej
 • Konstruktywna krytyka, jako narzędzie zarządzania konfliktem:
  • Czemu służy konstruktywna krytyka?
  • Kiedy krytyka staje się konstruktywna?
  • Krytykuj innych w taki sposób, jak sam chciał byś być krytykowany!
  • „Krytykuj nie osobę a jego postawę i zachowanie” – te oraz inne zasady udzielania konstruktywnej krytyki
  • Budowa zdań w konstruktywnej krytyce  – to wiedzą najlepsi!
  • Lista korzyści wynikających ze stosowania konstruktywnej krytyki
  • Lista Dobrych Praktyk w obszarze konstruktywnej krytyki
 • Rozwiązywanie problemów dla skuteczniejszego zarządzania konfliktami w zespole:
  • Problemy to nie tylko znak naszych czasów – to stały element rozwoju
  • Źródła i przyczyny powstawania problemów
   • Narzędzia rozwiązywania problemów:
   • Sięganie po opinie podwładnych
   • Szybkość i jakość podejmowania decyzji
   • Odwaga menedżerska a rozwiązywanie problemów
  • Empatia i Asertywność bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Etapy rozwiązywania problemów 
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów – lista narzędzi i zastosowanie
  • Wykorzystywanie problemów dla dokonywania niezbędnych zmian w organizacji
  • Lista korzyści wynikających z prawidłowego rozwiązywania problemów
  • Lista Dobrych Praktyk w obszarze rozwiązywania problemów
 • Organizacja pracy i właściwe delegowanie zadań i uprawnień – gwarancją eliminowania konfliktów
  i skuteczności zespołu:

  • Właściwa organizacja pracy gwarantująca skuteczność zespołu, wzrost biznesu i eliminowanie konfliktów
  • Tak robią to najlepsi! Złote zasady organizacji pracy
  • Po co delegujemy zadania i uprawnienia?
  • Zasady delegowania zadań i uprawnień
   • Co delegować?
   • Kiedy delegować?
   • Komu delegować?
   • Jak delegować?
   • ABC delegowania zadań i uprawnień
  • Delegowanie zadań i uprawnień – narzędzie motywowania zespołu
  • Lista korzyści wynikających z właściwego delegowania zadań i uprawnień
  • Lista Dobrych Praktyk w obszarze delegowania zadań i uprawnień
  • Poziom motywacji zespołu a kompetencje Przełożonego w obszarze zarządzania konfliktami:
  • Liczba i jakość problemów a poziom motywacji zespołu
  • Liczba i jakość konfliktów a poziom motywacji zespołu
  • Atmosfera i klimat w zespole a poziom motywacji zespołu
 • Poziom motywacji zespołu a siła i skuteczność zespołu/działu/firmy
  • Kompetencje Przełożonego w obszarze zarządzania konfliktami, a:
  • Poziom współpracy i wzajemne relacje w zespole 
  • Skuteczność i wydajność pracy
  • Siła zespołu/działu/firmy 
 • Pigułka wiedzy na temat umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji konfliktu
 • Lista Dobrych Praktyk Menedżerskich dla rozwoju kompetencji w obszarze zarządzania konfliktem
Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności,
w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.
W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Menedżerów , poruszając się w obszarach:
 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu
Szkolenie  zaplanowałem tak, aby te 3 obszary tworzyły logiczną całość oraz aby dostarczyły Państwu  kompleksowych narzędzi, rozwijając tym samym kompetencje we wspomnianych obszarach.
 • Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas warsztatów:
  • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
  • Ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupie
  • Analiza przypadków 
  • Odgrywanie scenek – sytuacje trudne w pracy Uczestników
  • Testy, które dostarczają Uczestnikom niezbędnej wiedzy na własny temat
  • Dyskusje kontrolowane
  • Przykłady i trudne przypadki z życia zawodowego uczestników
  • „Energetyzery” – zabawy, które uczą