DLA UCZNIÓW:

Grupa docelowa - młodzież szkół: podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, zawodowych 
i technicznych.
Prowadzący szkolenia to: psychologowie i doktoranci z kwalifikacjami trenera psychoedukacji

  INDYWIDUALNE SZKOLENIA
DLA UCZNIÓW
  GRUPOWE SZKOLENIA
DLA UCZNIÓW
ZAMKNIETE / OTWARTE

 
  więcej...    więcej...