WARSZTATY „CZAS ZMIAN” ODKRYWANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI 

 • Jeśli masz wrażenie, że świat wokół ciebie zmienia się za szybko, a ty nie możesz znaleźć swojego miejsca w nowej rzeczywistości,  warsztaty „Czas zmian” są dla Ciebie.
 • Pomożemy Ci na nowo odnaleźć pewność siebie, wewnętrzną harmonię i siłę, aby realizować się, wykorzystując drzemiącą w tobie kreatywność.
 • Warsztat nastawiony jest na pomaganie uczestniczkom we wprowadzaniu realnych, konkretnych zmian życiowych - korekty trybu życia, konsekwentnej realizacji pragnień 
i marzeń.
 • Warsztat uczy technik twórczego rozwiązywania problemów i widzenia spraw z różnych nowych perspektyw, wzmacnia ekspresję własną. 
 • Odkrywanie nowych możliwości w momencie zmian oraz wsparcie w samorealizacji to najważniejsze cele proponowanych zajęć.
Tematyka:
 • Jak się wziąć w garść- zarządzanie czasem i stresem;
 • Technika grupowania zadań według ich ważności i pilności;
 • Moje cele osobiste i zawodowe: Co jest dla mnie najważniejsze?;
 • Jakie są korzyści z prawidłowego określenia celów? Co zyskuję poprzez specyficzność celów?;
 • Korygowanie celów: Jak aktualizować cele w zależności od zachodzących zmian?;
 • Jak prowadzisz ze sobą monolog „uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz”;
 • Na co mam wpływ, na co nie mam, co mogę zmienić?;
 • Poczucie kontroli a wiara w siebie i we własną skuteczność;
 • Pewność siebie jako kontrolowana autoprezentacja;
 • Jak budować kontakt oparty na zaufaniu, akceptacji i empatii?;
 • Co dają nam dobre relacje z innymi ludźmi?;
 • Jasna komunikacja i jej wpływ na obniżenie napięcia psychicznego i jako  sposób na unikanie nieporozumień;
 • Techniki radzenia sobie ze stresem na poziomie ciała, myśli, emocji i zachowania;
 • Wypracowanie mechanizmów radzenia sobie ze stresem, lękiem, niepewnością;
 • Budowanie odporności na stres poprzez kształtowanie świadomości stylu życia - stawienie czoła przeciwnościom;
 • Jak poradzić sobie z lękiem przed utratą pracy;
 • Jak rozbudzić motywację do zmiany?;
 • Osobisty plan rozwoju: Jak go sporządzić?;
 • Feedback, ankieta ewaluacyjna
Czas trwania: W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15