Zarządzanie sprzedażą w trudnych warunkach rynkowych. Motywowanie pracowników

Definicja zarządzania, czyli odpowiedź na pytania: Kiedy menedżer robi a kiedy zarządza?

Rola menedżera zobowiązuje do dojrzałej i odpowiedzialnej postawy
 • Cechy skutecznego menedżera zespołu sprzedaży
 • Osobowość i styl pracy menedżera sprzedaży
 • Biznesowa i etyczna odpowiedzialność menedżera sprzedaży
 • Odwaga kierownicza – sztuka podejmowania niepopularnych decyzji
 • Jak budować i i utrzymać autorytet szefa
 • Menedżer = lider = ideał szefa sprzedaży
Planowanie, stawianie celów, priorytety a uciekający czas
 • Niby takie łatwe a takie trudne
 • Zasady planowania oraz wynikające  z tego korzyści
 • Cele, zadania SMART. Wyznaczanie i realizacja
 • Przewidywanie, czyli odpowiedź na najważniejsze pytania menedżera: „Co będzie, gdy …..?”
 • Priorytety w procesie planowania
 • Korzyści z właściwego planowania
 • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Co? Komu? Gdzie? Jak? Po co delegować?
  • Nie ma zarządzania bez delegowania
  • Nie ma delegowania bez egzekwowania
Kontrola pracy zespołu
 • W jaki sposób kontrolować pracę zespołu?
 • Szef Policjant czy Przyjaciel?
 • Kontroluj to co trzeba i kiedy trzeba
 • Znaczenie informacji zwrotnej w kontrolowaniu
 • Znaczenie raportowania w kontrolowaniu
Menedżer zespołu sprzedażowego – podstawowe narzędzia pracy menedżera
 • Targety i cele – co tak naprawdę decyduje o ich realizacji?
 • Raportowanie, czyli rzecz znienawidzona przez zespół. Jak to zmienić?
 • Budowanie zespołu sprzedaży – podstawowe zasady
 • Nowy handlowiec  - wprowadzenie do pracy
 • Cykliczne spotkania menedżera z zespołem sprzedaży
 • Magiczne pytanie: „Jak mogę Ci pomóc, abyś skuteczniej sprzedawał?
 • Menedżer między młotem i kowadłem, czyli wybór między zarządem a zespołem
 • Na czym polega menedżerska mądrość, czyli elementy nowoczesnej szkoły zarządzania zespołem sprzedaży
Przywództwo sytuacyjne menedżera sprzedaży
 • Informacja zwrotna, czyli feedback, jako skuteczne narzędzie zarządzania
 • Konstruktywna krytyka – zasady tworzenia oraz lista korzyści
 • Asertywność i Empatia – dwa żywiołu na usługach menedżera sprzedaży
 • Asertywne zachowanie w relacjach szef Podwładny  = silny zespół
Motywowanie – jedno z kluczowych zadań menedżera
 • Na czym polega motywowanie ludzi do wydajnej pracy?
 • Wybór między motywowaniem finansowym a nie finansowym
 • Nie ma zwycięstwa bez zmotywowanego zespołu
 • Na deser – nowe podejście do motywowania